Onderzoekers


Louis-Jan van den Berg en Benno te Linde zijn beiden betrokken en ervaren vegetatieonderzoekers met brede interesses in en kennis van flora en fauna. Door hun uitgebreide netwerk en erkende expertise onderhouden zij positieve contacten met veel locale beheerders en eigenaren van natuurterreinen. Zij zijn gewend om in moeilijk begaanbaar terrein en in de Nederlandse weersomstandigheden hun onderzoekswerk te verrichten. Ze weten hun werkzaamheden goed te plannen, zodat afspraken over het aanleveren van gegevens en het afronden van een onderzoeksproject worden nagekomen. Er zijn in Nederland geen vegetatieonderzoekers te vinden die meer vegetatieopnamen gemaakt hebben dan te Linde en van den Berg. Naast de enorme ervaring als veldonderzoeker zijn van den Berg en te Linde ook bedreven in het digitaliseren van de in het veld verzamelde gegevens. Zij werken met GPS en palmtopcomputer in het veld en maken gebruik van verschillende vegetatiekundige en floristische onderzoeksmethoden. Dat zij hun ervaringen en resultaten goed schriftelijk weer kunnen geven blijkt uit de publicaties die beiden op naam hebben staan.

Louis-Jan van den Berg

Benno te Linde