Werkzaamheden


Vanaf het voorjaar van 2006 zijn Louis-Jan van den Berg en Benno te Linde als vegetatieonderzoekers in dienst van Stichting Berglinde.

In 2006 en 2007 werkten zij o.a. aan onderstaande onderzoeksprojecten:

- Vegetatieonderzoek Provincie Gelderland 'Meetnet'
- Vegetatieonderzoek Provincie Gelderland 'monitoring wegbermen'
- Kartering van terreinen van Natuurmonumenten: trilvenen in de Wieden, graslanden in de Graafschap en de oostkant v.d. Veluwe
- Karteringen van heidegebieden op de Veluwe
- Vegetatiekartering van de Natura 2000 gebieden: Landgoederen Brummen, Teeselinkven, Wooldse Veen, Bekendelle en het Korenburgerveen.
- Botanisch onderzoek van vele agrarische graslanden