Onderzoekers: Louis-Jan van den Berg


Louis-Jan van den Berg (1949) is sinds 1984 werkzaam binnen het werkveld natuur en milieu in Gelderland. Zijn ervaring strekt zich uit van beheer en onderhoud van natuurterreinen tot publicaties van diverse artikelen over flora in Gorteria en Stratiotes. Hij is samen met Benno te Linde auteur van de in 2003 uitgekomen 'Atlas van de Flora van Oost-Gelderland' waarvoor hij een groot deel van het inventarisatiewerk voor zijn rekening nam. Hij heeft een uitmuntende kennis van de Nederlandse flora en in het bijzonder van die in Gelderland. De bekende natuurterreinen het Korenburgerveen, Koolmansdijk en het Lievelderveld kent hij als geen ander, hij verzorgt er sinds 25 jaar escursies. Specialismen zijn de vegetatieve herkenning van vaatplanten, grassen en schijngrassen en veenmossen. Hij heeft zijn bijdrage geleverd aan diverse onderzoeksprojecten zoals de kartering van de flora van de ecologische hoofdstructuur, het monitoren van natuurbouwprojecten en het vegetatieonderzoek voor het Landelijk Meetnet Flora. Dat zijn betrokkenheid en professionaliteit niet ophouden bij de grenzen van een werkweek blijkt uit zijn jarenlange coördinatorschap voor het FLORON en het in samenwerking met Te Linde uitgevoerde onderzoek naar en de publicatie van 'Geelsterren in Gelderland'.

< terug