Onderzoekers: Benno te Linde


Benno te Linde (1952) is sinds 1984 actief op het gebied van natuurbeheer en onderzoek. In dat jaar startte hij het particulier beheer van een graslandperceel in de gemeente Ruurlo. In 1988 stelde hij op dit perceel de eerste permanente kwadraten in. Inmiddels zijn deze PQ's al voor de twintigste keer opgenomen. Deze meetreeksen geven veel inzichten in de mogelijkheden van natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond, één van de specialismen van te Linde. Rond dit eerste perceel zijn enkele nieuwe terreinen verworven, het beheer is ondergebracht in de door hem opgerichte Stichting de Maandag. In alle terreinen van deze stichting liggen permanente kwadraten om de effecten van beheer te kunnen volgen. Om de verspreidings- en vestigingsmogelijkheden van de in de omgeving voorkomende plantensoorten te bepalen begon hij in 1986 met het in kaart brengen van de flora in de onmiddellijke omgeving van de terreinen van de Maandag. Dit inventarisatiewerk is steeds verder uitgebreid, het resulteerde in samenwerking met Louis-Jan van den Berg en uiteindelijk in de publicatie van de Atlas van de Flora van Oost-Gelderland. Te Linde's kennis strekt verder dan de flora alleen, omdat volgens hem bij een goed beheerd natuurterrein een karakteristieke fauna hoort. Het monitoren van diverse insectengroepen is één van zijn vaardigheden. Benno te Linde is sinds 1991 professioneel vegetatieonderzoeker. Hij inventariseerde o.a. de ecologische hoofdstructuur, maakt vegetatieopnamen voor het Provinciale en het Landelijke Meetnet Flora en bracht de verspreiding van zeldzame plantensoorten middels vegetatieopnamen in kaart. Door niet alleen in natuurterreinen maar ook in agrarisch en stedelijk gebied de flora te onderzoeken heeft hij een beter beeld van de ontwikkelingen in de Gelderse flora dan wie dan ook.

< terug